GYNAECOLOGIE - VERLOSKUNDE
Home Consultaties Ligging Contact
2D - 3D - ECHOGRAFIE
ZWANGERSCHAP
MENOPAUZE
PLASTISCHE CHIRURGIE
DERDE WERELD PROJECT
         
 
 
 
 
 
8 weken
 
10 weken
 
12 weken
 
23 weken
 
30 weken
 
2D – 3D – 4D ECHOGRAFIE
 
WAT IS ECHOGRAFIE

Het Doppler effect, dat werkt op basis van weerkaatsing van geluidsgolven en allereerst gebruikt werd om onderzeeërs te lokaliseren, heeft uiteindelijk ook zijn toepassingsgebied gevonden in de medische wereld. De eerste echografie of “ultrason” toestellen vulden een hele kamerruimte en werden gebruikt op universitair niveau. Op vandaag zijn deze toestellen dagelijkse noodzaak in de gynaecologische en verloskundige praktijk.


WAT ZIJN 2D, 3D en 4D ECHOGRAFIEEN

Recent zijn echografietoestellen op de markt gebracht die 3 en 4 (= bewegende 3 D) dimensionele beelden kunnen weergeven dankzij een vrij ingenieus computerprogramma. Op deze manier kan men de baby zien zoals op een foto. De mooiste beelden worden bekomen rond de 13de en de 22ste zwangerschapsweek, alhoewel bij voldoende vruchtwater heel mooie beelden van vooral het aangezicht kunnen worden gemaakt tot het einde van de zwangerschap!

Men dient zich echter steeds voor ogen te houden dat zowel de 2D als de 3 en 4D echografie nooit 100 % garantie bieden op een normale baby: niet alle afwijkingen, en zeker niet de functionele, zijn zichtbaar met de echografie. Bovendien is de diagnose van afwijkingen zeer sterk afhankelijk van de ervaring en kunde van de echografist en van de kwaliteit van zijn toestel.

WAAR

In de praktijk beschikken wij over een Accuvix (Medison) toestel dat in staat is zowel 2D, 3D, 4D en Dupplex (zie ook paragraaf "In de verloskunde") beelden te produceren. Jaarlijks wordt er deelgenomen aan talrijke binnen- en buitenlandse congressen en cursussen over echografie en vooral 3D echografie.

TOEPASSING

  • IN DE GYNAECOLOGIE

In de gynaecologie is echografie nuttig voor diagnose van ziekten van de baarmoeder (bvb poliepen, myomen of vleesbomen, enz), van de eileiders (bvb ontstoken en uitgezette eileiders, buitenbaarmoederlijke zwangerschap), van de eierstokken (cysten, vaste tumoren, enz), of van de borsten. Tekenen van goedaardigheid of kwaadaardigheid kunnen worden onderscheiden in de meeste gevallen.

• BIJ ONVRUCHTBAARHEID

Bij de behandeling van onvruchtbaarheid wordt echografie gebruikt om de eisprong te dateren, al dan niet samen met laboratoriumbepalingen. Bij IVF is echografie onontbeerlijk voor het bepalen van het aantal en de grootte van de follikels waarin de eicellen groeien en om overstimulatiesymptomen op tijd te ontdekken.

• IN DE VERLOSKUNDE

In de verloskunde heeft echografie bijgedragen tot de mogelijkheid om vroegtijdig bepaalde afwijkingen vast te stellen. Het voorspellen van een vroeg miskraam wordt vrij makkelijk indien gecorreleerd aan HCG bepalingen in het bloed (reeds voor 7 weken zwangerschap). De diagnose van het vermoeden van buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt iets eenvoudiger. Zwangerschapsdatering voor de 12de week en de mogelijke diagnose van meerlingen zijn tevens pluspunten.

Tussen de 12de en 14de zwangerschapsweek kan men allerlei metingen uitvoeren zoals kruinromplengte, dijbeenlengte, bovenarmlengte, nekplooi, neusbeen, navelstrenginsertie, meting van de diameter van het hoofd, controle van het hart, wervelzuil, enz. Gekoppeld aan een bloedafname voor de trippletest kan men de kans op bepaalde afwijkingen zolas Mongolisme met een vrij grote zekerheid berekenen, zonder vruchtwaterpunctie te doen.

Tussen de 22ste en 24ste zwangerschapsweek is een volledige orgaanscreening mogelijk en boven de 30 weken wordt routinegewijs een gewichtschatting van de baby gedaan. Ook de ligging van de baby kan dan met echografie vrij eenvoudig worden bepaald.

Enkel deze drie echografieën worden in België door de mutualiteiten terugbetaald. Bij groeiachterstand of andere afwijkingen kan met de duplex techniek de druk en de snelheid worden gemeten in de bloedvaten van de navelstreng en in de meeste vitale organen (nieren, hersenen) van de baby. Met deze techniek voorkomt men soms zuurstoftekort door de mogelijkheid te creëeren de bevalling voortijdig in te leiden op basis van de gemeten gegevens.
top
 
         
Copyright © 2003, Dr. Frank Ingels. All rights reserved.