GYNAECOLOGIE - VERLOSKUNDE
Home Consultaties Ligging Contact
2D - 3D - ECHOGRAFIE
ZWANGERSCHAP
MENOPAUZE
PLASTISCHE CHIRURGIE
DERDE WERELD PROJECT
 
 
ZWANGERSCHAP: PRENATALE BEGELEIDING
 
DOOR WIE

De opvolging van de zwangerschap gebeurt individueel en ten persoonlijke titel, wat inhoudt dat de bereikbaarheid steeds gegarandeerd is, behalve bij aanwezigheden in het buitenland, zoals bij congressen of symposia.
De mogelijkheid om alternerend door de huisarts te worden gevolgd, wordt vergemakkelijkt door het meegeven van een moederboekje waarin alle gegevens van de lopende zwangerschap worden vermeld, inclusief de laboratoriumuitslagen.

WANNEER

Initieel worden consultaties gepland om de vier weken. Vanaf week 30 om de 2 à 3 weken en ten slotte wekelijks. Vanaf 30 weken wordt een monitoring voorzien waarbij de harttonen van de baby en registratie van eventuele contracties worden gecontroleerd.
Bij elke consultatie worden de harttonen echografisch beluisterd en/of worden metingen gedaan van de foetus, al dan niet met 3D
(2D - 3D - Echografie).

PRENATALE LESSEN

Men kan prenatale lessen volgen, gegeven door de vroedvrouwen van de materniteit en/of Kind en Gezin, inclusief een rondleiding in het moederhuis, het verloskwartier en de diensten neonatologie en pediatrie.

Voor meer info vraag de brochure aan in de praktijk of telefoneer naar de materniteit en vraag naar de dienstdoende vroedvrouw op de nummers 09/224.80.86 (materniteit 7de verdiep), 09/224.83.14 (materniteit 6de verdiep) of 09/224.83.36 (verloskwartier) of het secretariaat (09/224.83.33).
 
         
Copyright © 2003, Dr. Frank Ingels. All rights reserved.